Seminarium poświęcone twórczości Wojciecha Bruszewskiego

2017-08-23 12:33:51
   W sobotę 24 czerwca w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych odbędzie się prapremiera "Dryla" - jedynej sztuki napisanej przez Wojciecha Bruszewskiego. Z kolei w niedzielę 25 czerwca o 15:00 zapraszamy na seminarium poświęcone Wojciechowi Bruszewskiemu - ikonie polskiej sztuki awangardowej i prekursorowi sztuki wideo. Moderatorem seminarium pt. Przestrzenie dialogu. Twórczość Wojciecha Bruszewskiego na skrzyżowaniu mediów i tendencji artystycznych będzie prof. Ryszard Kluszczyński, wybitny badacz sztuki awangardowej i sztuki nowych mediów. Uczestnicy seminarium, w indywidualnych wystąpieniach oraz wspólnej dyskusji scharakteryzują twórczość artysty, którego dzieła należą do najważniejszych osiągnięć awangardowej sztuki w Polsce. Przedmiotem refleksji będą różne obszary twórczej pracy Bruszewskiego: fotografia, film, obiekty i instalacje, sztuka komputerowa, literatura i teatr, a w szczególności wzajemne interakcje tych wszystkich mediów oraz wielu różnych tendencji wyznaczających wspólnie bogactwo sztuki tego artysty. Wśród podjętych wątków znajdą się także rozważania dotyczące pracy dydaktycznej Bruszewskiego oraz znaczenia jego dokonań dla kolejnych pokoleń artystów.


W seminarium wezmą udział: Monika Górska-Olesińska, Lech Lechowicz, Filip Pudło, Marek Wasilewski i David Curtis, (z którym będziemy łączyć się internetowo). Seminarium odbędzie się w języku polskim i angielskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

 

David Curtis – badacz sztuki nowych mediów oraz autor licznych książek dotyczących filmu eksperymentalnego. Dzięki jego licznym rozprawom film awangardowy został uznany za przedmiot godny badania, z wyraźną historią różną od historii głównego nurtu kinowego. Współzałożyciel Laboratorium Sztuki w Drury Lane.

 

Lech Lechowicz – wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zajmuje się historią i teorią fotografii oraz relacji występujących między tradycyjnymi dyscyplinami artystycznymi a nowymi mediami (fotografią, filmem, video, technikami cyfrowymi).

 

dr Monika Górska-Olesińska – medioznawczyni, adiunkt w Katedrze Teatru, Filmu i Nowych Mediów na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się badaniami nad cyberkulturą, literaturą elektroniczną i poezją cyfrową.

 

prof. Marek Wasilewski – wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest autorem tekstów o sztuce i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Czas Kultury. Kurator wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i na świecie.

 

Filip Pudło – absolwent Katedry Fotografii Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej w Łodzi, a obecnie doktorant Szkoły Filmowej w Łodzi. Otrzymał nagrodę w konkursie Województwa Łódzkiego na najlepszą pracę magisterską związaną z województwem łódzkim za rozprawę Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego.